Разграждане на отпадъци

Съвременната ситуация в рециклирането на отпадъци:

В днешно време управлението на отпадъците и рециклирането са важни теми в световен мащаб. С нарастващото население и индустриализацията, количеството отпадъци се увеличава значително. Според данни на Световната банка, глобалното производство на твърди отпадъци се очаква да нарасне от 2.01 милиарда тона през 2016 г. до 3.4 милиарда тона до 2050 г. Рециклирането играе ключова роля в намаляването на този огромен обем отпадъци и в опазването на околната среда.

 

История на рециклирането:

Историята на рециклирането се простира далеч назад във времето. През вековете хората са използвали различни методи за повторно използване на материали. В модерния си вид рециклирането започва през 20-ти век с началото на индустриалната революция и увеличеното производство на потребителски стоки. През 1970-те години движението за опазване на околната среда стимулира създаването на програми за рециклиране в много развити страни. В днешно време рециклирането е значителна част от управлението на отпадъците в много държави.

 

Защо рециклирането е жизнено важно?

Рециклирането е от съществено значение поради няколко причини:

Опазване на природните ресурси: Чрез рециклиране на материали като хартия, пластмаса и метал, ние намаляваме нуждата от нови суровини.

Намаляване на енергийното потребление: Процесът на рециклиране обикновено изисква по-малко енергия в сравнение с производството на нови продукти от сурови материали.

Намаляване на обема на депата: Когато рециклираме, намаляваме количеството отпадъци, което се натрупва в депата.

Намаляване на замърсяването: Рециклирането помага за намаляване на замърсяването на въздуха и водата, свързано с производството и изгарянето на отпадъци.

 

Разграждане на битови отпадъци:

Разграждането на различни битови отпадъци изисква различно време, в зависимост от материала. Ето някои примери:

Пластмаса: Пластмасовите бутилки могат да се разграждат за 450 години или повече.

Стъкло: Стъклените бутилки могат да се разграждат за повече от 1 милион години, но те могат да бъдат рециклирани безкрайно без загуба на качество.

Цигарени фасове: Разграждането на цигарените фасове може да отнеме от 10 до 12 години.

Запалка: Смята се, че разграждането ѝ са нужни към 100-200 години.

Памперси: Синтетичните материали в памперсите могат да се разграждат за около 500 години.

Хартия: Обикновената хартия се разгражда за 2 до 6 седмици.

Найлонови торбички: Разграждането на найлоновите торбички може да отнеме около 400-500 години.

Гумена подметка: На гумата са ѝ нужни близо 50-80 години, за да започне да се разгражда.

Алуминиеви кенове: това е един от най-опасните боклуци, защото един кен се разлага за 500 години.

Автомобилни гуми: Захвърлени насред пътя гуми могат да стоят там между 120 и 140 години.

Фолио и станиол: Често употребявани в домакинството, те се разграждат към 100 години.

 

Значението на опазването на биоразнообразието и влиянието на отпадъците:

Опазването на биоразнообразието е жизнено важно за здравето на екосистемите и за нашето собствено благосъстояние. Отпадъците, особено тези, които се разграждат бавно или изобщо не се разграждат, могат да имат сериозно въздействие върху биоразнообразието. Пластмасите например могат да бъдат погълнати от морските животни, което води до смъртта им. Токсичните химикали, освободени при разграждането на някои отпадъци, могат да замърсят почвата и водите, което застрашава както животните и растенията, така и хората.

 

Рециклирането и правилното управление на отпадъците са жизнено важни за опазването на нашата планета. Чрез разбиране на времето за разграждане на различни материали и предприемане на активни стъпки за рециклиране, можем да намалим нашето въздействие върху околната среда и да опазим биоразнообразието. Това изисква усилия от всички нас - както от отделните хора, така и от общности и правителства. Само заедно можем да създадем по-чиста и по-здравословна планета за бъдещите поколения.

ВНИМАНИЕ: Продуктите на тази страница не са предназначени да лекуват, диагностицират и/или предпазват от болести!

Още от Живот с нулеви отпадъци

Остани свързан

Абонирай се за Бюлетина