Биофермата, също известна като органична ферма, е земеделско или животновъдно стопанство, което се основава на принципите на биологично земеделие и устойчивост. Тя се отличава от традиционните ферми, като се стреми да избягва използването на изкуствени торове, пестициди, генетично модифицирани организми и други синтетични вещества. Животновъдната ферма също набляга на основно на пасищно отглеждане и избягване на изкуствени добавки.

Натурален начин на отглеждане и грижа

В биофермите се насърчава използването на естествени методи за подхранване на почвата и контрол на вредителите. Те използват биологично разградими материали като компост и живоразтворими торове, за да подобрят плодородието на почвата и да се поддържа екологичната равновесие. Биофермите също предпочитат методи за контрол на вредителите, които се основават на биологични принципи, като ползване на естествени хищници или биологични средства за борба с вредителите.

Важен аспект на биофермите е грижата на животните. Животните се отглеждат на открито или в условия, които насърчават техния естествен начин на живот. Изхранването им се базира на натурални и биологично произведени фуражи, а употребата на антибиотици и хормони е ограничена или забранена.

Биофермите често се регулират от специални сертификационни организации, които удостоверяват, че те отговарят на определени стандарти за биологично земеделие. Това позволява на потребителите да разпознават и избират продукти от биоферми, които са произведени по устойчив и екологично отговорен начин. В България има много фермери, които се придържат към този начин на производство, но не са сертифицирани и не разполагат със сертификат. 

Какво е био ферма?

 

ВНИМАНИЕ: Продуктите на тази страница не са предназначени да лекуват, диагностицират и/или предпазват от болести!

Още от Животновъдство

Остани свързан

Абонирай се за Бюлетина