Качество и отговорност: Българското месо от пасищни стада

Телешко месо от пасищни животни 

Истинско месо, истинска грижа към клиента, животните и околната среда: Отглеждане на животни на български пасища

Много хора се стремят да намалят консумацията на месо поради вярата, че това е полезно за околната среда. Въпреки това, е важно да се отбележи, че отглеждането на животни на добре управлявани пасища може да има положителен принос за планетата. В България имаме много фермери, които се стремят да отглеждат своите стада по етичен и природосъобразен начин, съобразявайки се с българските традиции.

Тези фермери предлагат редица аргументи, които подчертават положителните страни на отглеждането на добре поддържани пасища:

Пасищните животни се хранят основно с трева и растения, които не са предназначени за хранене на хора. Това помага да се избегне конкуренцията между производството на храна за хора и за добитъка.

Съхранение на наследството: Подкрепете отглеждането на пасищни животни в България

Производството на месо от животни, хранени с трева, изисква значително по-малко изкопаеми горива в сравнение с отглеждането на животни в индустриални ферми. Само една калория изкопаеми горива е необходима, за да се произведат две калории храна от такива животни.

Добре поддържаните пасища имат способността да абсорбират голямо количество дъждовна вода. Това помага за намаляване на риска от наводнения и за задържане на вода в почвата.

Пасищата са изключително живописни и представляват най-характерните пейзажи в нашата страна. Те предоставят прекрасни визуални преживявания и спомагат за запазването на красотата и биологичното разнообразие на природата.
В България имаме фермери, които отглеждат своите стада по етичен начин, спазвайки традициите на нашата страна. Те се грижат за доброто здравословно състояние на животните си, осигуряват им достатъчно пространство и свобода на движение на открито, както и подхранват животните със здравословна и естествена храна. Това не само осигурява висококачествено месо, но и спомага за запазването на екосистемите и биологичното разнообразие в нашите пасища.

Натурално и здравословно: Разбирането на пасищното отглеждане и неговите ползи за околната среда

Подкрепяйки фермерите, които отглеждат своите стада по етичен и прородосъобразен начин, ние не само наслаждаваме на вкусна и качествена храна, но и подпомагаме запазването на нашите традиции и балансирането на взаимоотношенията между човека и природата.

Природни стандарти за качество: Изберете месо от пасищни стада
 

месо от пасищни животни

Още от Животновъдство

Остани свързан

Абонирай се за Бюлетина